ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Перейти вниз

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 20:00

Катрич В.М., к.т.н., доц.
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, м. Донецьк


ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Останнім часом словосполучення «технічне регулювання» стало одним із самих застосовуваним у науково-технічній, економічній літературі та в публікаціях журналів у зв’язку з тим, що Україна, обравши шлях гармонізації законодавства у галузі технічного регулювання у відповідності до принципів Європейського Союзу, правильно використовує сучасні світові тенденції, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції і збереження ринків її збуту.
У зв’язку з цим з в Україні у 2006-2007 роках було розроблено концептуальні документи («Біла книга», «Зелена книга», «Червона книга», що мають детальне обґрунтування запропонованих дій Уряду, Верховній Раді, Президенту на поточну та середньострокову перспективу.
В Україні 18 березня 2003 року набув чинності Указ Президента України «Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики», яким було ухвалено, що Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики є правонаступником Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України [1].
Державна політика у сфері технічного регулювання має на меті реформування національної системи на підставі міжнародної та європейської практики.
Основні завдання реформування на коротко-та довгострокові періоди визначено Програмою інтеграції України до ЄС, яка передбачає пряме впровадження директив Європейського Союзу, міжнародних та європейських стандартів.
Відповідно до п. 6.2.3. Програми інтеграції України до ЄС протягом 2001-2007 років в Україні мало бути розроблено на основі відповідних європейських директив і впроваджено 100 технічних регламентів, і 8500 стандартів – аналогів міжнародних та європейських.
У рамках реалізації пріоритетних положень Програми, протягом 2001-2003 років було затверджено 11 технічних регламентів з підтвердження відповідності на основі європейських директив Нового підходу.
Робота над впровадженням європейських директив щодо підтвердження відповідності конкретних видів продукції виявила необхідність створення національних законодавчих актів, в яких мають бути впроваджені положення директиви 2001/95/ЄС щодо загальної безпеки продукції та директиви 85/374/ЄС щодо відповідальності виробника/постачальника за дефектну продукцію.
Відповідні законопроекти були підготовлені Держспоживстандартом.
У 2008 році питання реформування технічного регулювання загострилися у зв’язку з завершенням переговорів щодо вступу України до Світової Організації Торгівлі (WTO). Як відомо, всі члени WTO повинні виконувати пакет домовленостей, у тому числі Угоди щодо технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ), яка встановлює загальні правила технічного регулювання та умови для можливих виключень з них.
Що стосується західних країн, то вони протягом багатьох років успішно застосовують для захисту своїх ринків тарифне регулювання (зростання вартості імпортної продукції за рахунок встановлення ввізних компенсаційних, антидемпінгових цін). У перспективі варто очікувати їхнє зменшення до розумного рівня відповідно до головного принципу діяльності WTO [2], куди вступила Україна. Незважаючи на те, що вступ у WTO принесе як плюси, так і мінуси для економіки України [Лист КМУ на адресу Верховної Ради від 11.10.2006 №7112/0/2-06 «Щодо проведення 18.10.2006 р. парламентських слухань на тему: «Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи». Інформаційно-аналітичні матеріали.], рішення на вищому рівні було прийнято давно і ця подія відбулося у 2008 році. Аналіз показує, що членами WTO рано чи пізно стануть всі основні торговельні партнери України.
Серйозною перешкодою на шляху товарів є такий бар'єр як нетарифне регулювання, що включає квотування, ліцензування і технічне регулювання.
Квотування (встановлення обсягів постачань на внутрішній ринок якої-небудь продукції, продаж квот на аукціонах) і ліцензування (встановлення вимог до постачальників і допуск їх на ринок при наявності спеціального дозволу-ліцензії) – чисто адміністративні засоби, що спроможні вводити або скасовувати уряди. Тобто, досить підготувати відповідне рішення на відповідному рівні – і бар'єр на шляху товару миттєво виростає або навпаки – зникає. Правила WTO передбачають, що члени WTO і новачки (типу України) беруть на себе зобов'язання не посилювати режими квотування і ліцензування, що існували на момент вступу до WTO, а у віддаленій перспективі квотування і ліцензування буде заборонено [2].
З технічним регулюванням набагато складніше. Технічне регулювання (стандартизація, підтвердження відповідності, акредитація органів з оцінки відповідності, випробувальних лабораторій і персоналу) складалося десятиріччями в кожній країні по-різному. Тому жодне адміністративне рішення не має можливості миттєво змінити ситуацію. Потрібен тривалий час на зближення національних стандартів, норм та правил.
При цьому, до речі, ряд стандартів не буде гармонізований ніколи. Наприклад, до “вічних” стандартів, що будуть існувати паралельно, відноситься частота струму в США (60 Гц) і Європі (50 Гц), лівосторонній дорожній рух у Великобританії й Австралії, ширина залізничної колії в Європі і країнах СНД тощо.
До основних проблем, які пов’язані з впровадженням технічного регулювання в Україні сьогодні слід віднести:
1. недостатній рівень фінансування робіт у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, зокрема робіт з гармонізації стандартів та технічних регламентів;
2. недостатня відповідність національної системи технічного регулювання міжнародним та європейським нормам та правилам;
3. низький рівень впровадження міжнародних стандартів ISO серії 9000 та ISO серії 14000;
4. недостатньо уваги приділяється розробки практичних порад з питань розвитку стандартизації на рівні організацій (фірм, корпорацій, асоціацій).
До речі, закордонна практика свідчить, що найбільш швидкий та суттєвий ефект приносить стандартизація, що здійснюється на рівні організацій [3].
До пропозицій щодо поступового вирішення питань, які пов’язані з впровадженням технічного регулювання в Україні в першу чергу слід віднести:
1. визначення сфери інтересів держави і відповідний її фінансовий внесок;
2. визнати принцип, згідно з яким усі витрати на розроблення стандартів буде нести той орган виконавчої влади, який має в них потребу і заявив про необхідність їх створення;
3. запропонувати систему фінансування стандартизації з інших джерел, крім коштів державного бюджету, тобто за рахунок суб’єктів господарювання;
4. підвищення ефективності функціонування національної системи технічного регулювання;
5. наближення національної системи технічного регулювання до міжнародних та європейських норм у рамках реалізації пріоритетних положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ і Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;
6. реформування системи державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, нормі правил та державного метрологічного нагляду.
7. Таким чином, з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції і збереження ринків збуту необхідно більш активно впроваджувати міжнародні стандарти і перебудовувати свої системи стандартизації відповідно до принципів незалежності і співробітництва учасників процесу нормочинства, що знаходяться на різних рівнях суспільства, тобто визнають переваги європейського підходу до вирішення питань технічного регулювання.

Список використаних джерел: 1. Гольцев Д.Г. ДП «Донецькстандартметрологія»: погляд на проблеми технічного регулювання. Аналітичний огляд / Д.Г. Гольцев. – Донецьк: ДП «Донецькстандартметрологія», 2008.-248 с. 2. Результати Уругвайського раунду багатобічних торговельних переговорів. правові тексти.-533 с. 3. Сорокин Э.П. Стандарты организаций: старые знакомые в новом статусе // Стандарты и качество. - 2004. - №4. – С.78-84.Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

Посмотреть профиль http://materialtovarzn.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения