УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ГОСПДОГОВІРНИХ НДР – ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Перейти вниз

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ГОСПДОГОВІРНИХ НДР – ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 20:10

Кожушко Г.М., д.т.н., проф.; Дугніст Л.В.
ПУЕТ, м. Полтава


УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ГОСПДОГОВІРНИХ НДР – ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Науково-дослідна робота – це невід’ємна складова навчального процесу у вищих навчальних закладах, яка
 сприяє інтеграції зусиль освітньої, наукової та виробничої діяльності в підготовці фахівців,
 розвиває їх творче мислення, індивідуальні здібності, дослідницькі навички,
 формує творчий підхід до сприйняття знань і практичного їх застосування
 виховує у студентів уміння працювати в колективі і реалізує одну з головних засад Болонського процесу, а саме: єдності освіти і наукових досліджень.
Реалізація ключової ідеї Болонського процесу щодо побудови суспільства високих знань в Україні потребує створення європейських умов для проведення результативних наукових досліджень викладачів та студентів.
Творчість студента є однією з необхідних умов становлення майбутнього фахівця, тому багато науковців в своїх роботах досліджували питання науково-дослідницької роботи студентів як елемента підготовки майбутніх фахівців.
Рівень знань, вмінь та навичок випускників вузів, їх готовність до практичного виконання професійних обов’язків та здатності вирішувати науково-технічні задачі об’єктивно можуть оцінити лише підприємства й установи, які приймають випускників на роботу. Опосередковану оцінку готовності студентів до вирішення науково-технічних задач, можна отримати за результатами наукової діяльності студентів під час навчання у вузі.
Досвід показує, що залучати студентів до науково-дослідницької роботи, необхідно з молодших курсів. При цьому, без сумніву, важливий поступовий перехід від простих форм дослідницької роботи до більш складних. Цей процес дозволяє студенту професійно розвиватися та удосконалювати свої вміння та навички.
На кафедрі ТНТ студентів залучають до наукової роботи не тільки на рівні діяльності студентського гуртка, але і для виконання науково-дослідних тем, які виконує науково-технічний центр (НТЦ) на замовлення організацій та підприємств різних галузей економіки. Науково-дослідна робота організовується як у навчальний час при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт, так і у вільний від навчання час.
Наукові дослідження, підбірка матеріалів для участі у наукових конференціях, семінарах, написання статей для публікацій у науково-технічних збірниках та журналах, підготовка експонатів для виставок та участь у конкурсах, як правило проводяться спільно з викладачами та науковими співробітниками НТЦ. Так як на сьогодні існують проблеми проведення товарознавчо-технологічної практики, НТЦ та підприємства, для яких на договірних умовах науково-технічний центр надає науково-технічні послуги, стають для студентів базою практики.
Результати досліджень, отримані при виконанні госпдоговірних робіт, у більшості випадків використовують при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, при підготовці спільних публікацій викладачів, наукових співробітників та студентів у студентських наукових роботах та ін. Участь у виконанні госпдоговірних робіт дозволяє студентам отримувати не тільки перші практичні навики експериментальних досліджень, але і пройти всі етапи вирішення конкретного практичного завдання – від аналізу та погодження технічних вимог до впровадження розробки.
У 2013 році в НТЦ виконувались, на замовлення підприємств та організацій, роботи за 9 договорами на загальну суму більше як 250 тис. грн. До складу творчих колективів, які виконували ці роботи, були залучені 16 студентів. За результатами проведених досліджень підготовлено 19 доповідей на наукові конференції, 15 статей у науково-технічні збірники, 2 студентські наукові роботи подано на конкурс. Наукові роботи публікують не тільки в студентських збірниках, а й у фахових та зарубіжних виданнях.
Таким чином, науково-дослідницька робота є діяльністю, що створює умови для реалізації особистості майбутнього фахівця, створює умови для проявлення творчої активності, яка виражається в прагненні отримати нові знання та практичні навики і вирішити поставлену науково-технічну задачу.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

Посмотреть профиль http://materialtovarzn.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения