БІОСТІЙКІСТЬ ТЕКСТИЛЮ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Перейти вниз

БІОСТІЙКІСТЬ ТЕКСТИЛЮ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 18:03

Галик І.С., к.т.н. , проф.; Семак Б.Д., д.т.н., проф.
ЛКА, м. Львів


БІОСТІЙКІСТЬ ТЕКСТИЛЮ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Як відомо, біостійкістю текстильних матеріалів і виробів у багатьох випадках визначається не тільки рівень їх зносостійкості, гігієнічності та екологічної безпечності, але й сфери застосування та конкурентоспроможність на ринках. Тому цілком зрозумілими є цілеспрямовані зусилля вчених і фахівців різних профілів, націлені на пошук ефективних засобів захисту текстилю від його мікробіологічної декструкції волокноруйнуючими мікроорганіз-мами та забруднення шкідливими для людини патогенними мікроорганізмами. Окрім цього, мікробіологічна деструкція текстилю є невід’ємною складовою його зношування під дією інших чинників (світлопогоди, прання, хімічного чищення та інших чинників).
Підраховано, що у загальному зношуванні текстильних матеріалів і виробів біля 40% їх пошкоджень припадає саме на мікробіологічну деструкцію [1]. Не дивлячись на таку вагомість мікробіологічного чинника у зношуванні цих матеріалів і виробів, проблеми їх біостійкості ні в текстильному матеріалознавстві, ні в текстильному товарознавстві практично не розглядаються. Не вирішується ця проблема і мікробіологами [2]. Фрагментарно і недостатньо глибоко, на наш погляд, висвітлені ці питання і в навчальних виданнях із текстильного товарознавства та матеріалознавства [3].
Разом з тим, як свідчить аналіз літературних джерел [4] і результати наших досліджень [3], вплив мікроорганізмів (особливо волокноруйнуючих) на біодеструкцію текстильних матеріалів різного волокнистого складу та способів оброблення вже вивчено і узагальнено в ряді монографічних і періодичних видань. Окрім цього, ці питання постійно розглядаються на періодичних міжнародних, регіональних і вузовських науково-практичних конференціях. Конкретизуємо деякі загальні положення цієї різнопланової проблеми. Біостійкість текстильних матеріалів і виробів з них, як відомо, залежить від багатьох чинників, а саме [2,.3,4]:
- групового, родового та видового складу мікроорганізмів (бактерій і грибів);
- волокнистого складу, будови і способів оброблення текстильних матеріалів;
- цільового призначення текстильних матеріалів і виробів і умов їх експлуатації.
Особливо чутливими до дії волокноруйнуючих мікроорганізмів, як відомо, виявились текстильні целюлозовмісні та кератиновмісні матеріали і вироби, експлуатація яких відбувається при підвищеній відносній вологості повітря і температурі (окремі види спецодягу, наметово-брезентові матеріали, різноманітні за волокнистим складом та будовою бренти та авізенти, пакувальні матеріали, агротекстильні, геотекстильні та дренажні текстильні матеріали та ін.).
Окрім вивчення особливостей мікробіологічної деструкції текстильних матеріалів різного волокнистого складу, будови та оброблення, розкриття самого механізму біопошкоджень матеріалів і виробів різного цільового призначення, не менш важливим є пошук ефективних засобів захисту цих матеріалів і виробів від пошкоджень різними фізіологічними групами мікроорганізмів. При цьому слід зазначити, що в вітчизняній і зарубіжній практиці існує широкий арсенал антимікробних препаратів різного призначення, різної будови та властивостей. Їх можна об’єднати у наступні групи [4]:
- препарати, що використовуються для поверхневої модифікації текстильних матеріалів у вигляді емульсій;
- препарати, що в процесі оброблення хімічно зв’язуються з текстильними волокнами;
- препарати, що вводяться в склад прядильних розчинів чи розплавів при фасуванні хімічних волокон;
- препарати, що включаються в склад зв’язуючих речовин при виробництві нетканих матеріалів;
- препарати, що вводяться до складу мийних засобів текстильного призначення;
- препарати, що використовуються для дезинфікуючих речовин для хімічного чищення одягу.
До всіх названих типів препаратів ставляться наступні загальні вимоги [3,4]:
- при мінімальних концентраціях забезпечувати максимальний антимікробний ефект;
- подавляти чи пригнічувати найбільш поширені види мікроорганізмів;
відсутність негативного впливу на здоров’я людини та довкілля при їх виробництві та застосуванні;
- не впливати на погіршення механічних, фізичних і естетичних властивостей текстильних матеріалів і виробів;
- бути дешевими та зручними у застосуванні;
- суміщатись з іншими обробними препаратами (барвниками, апретами тощо);
забезпечувати досягнення довговічних і стабільних ефектів (бути стійкими до дії світлопогоди, мокрих оброблень, хімічних реагентів, підвищеної температури).
Як свідчить аналіз літературних джерел і результати наших досліджень [1,2,3], хімічною промисловістю розроблено широкий асортимент поліфункціональних обробних препаратів, придатних не тільки для ефективного захисту текстильних матеріалів і виробів одягового, інтер’єрного, технічного та спеціального призначення від мікробіологічної деструкції, але й одночасного надання їм комплексу інших цінних властивостей (необхідної гігієнічності. екологічної безпечності, атмосферостійкості, водоопірності та інших).
Як показали наші багаторічні дослідження біостійкості текстильних одягових матеріалів, проведених у співдружності з Полтавським університетом економіки та торгівлі та Московським текстильних університетом ім. О.М. Косигіна [3], зусилля вчених і фахівців науково-дослідних установ і вузів сфери вітчизняного текстильного виробництва та торгівлі слід зосередити над вирішенням наступних питань піднятої проблеми:
- розширення асортименту та підвищення якості антимікробних препаратів, які гарантують одержання на текстильних матеріалах більш довговічних і стабільних ефектів до дії саме волокноруйнуючих і патогенних мікроорганізмів;
- розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва поліфункціональних обробних препаратів, які гарантують отримання на текстильних матеріалах декількох корисних ефектів.

Список використаних джерел: Ильичев В.Д. Экологические основы защиты от биоповреждений /В.Д. Ильичев, Б.В. Бочаров, М.В. Горленко.– М.: Наука, 1985.–264с.; Калонтаров Н.Я. Придание текстильным материалам биоцидных свойств и устойчивости к микроорганизмам / И.Я. Калонтаров, В.Л. Ливерант. – Душанбе: Дониш, 1981.–202с.; Галик І.С. Екологічна безпека та біостійкість текстильних матеріалів: Монографія І.С.Галик, О.Б. Концевич, Б.Д. Семак. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006.–232с.; Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров. – М.: Мастерство, 2002.–224с.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

Посмотреть профиль http://materialtovarzn.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения