ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ДИТЯЧОГО ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ У МАГАЗИНІ «ЄВРОТОП», м. КРЕМЕНЧУК

Перейти вниз

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ДИТЯЧОГО ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ У МАГАЗИНІ «ЄВРОТОП», м. КРЕМЕНЧУК

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 19:31

Молебна Л. І., к.т.н., доц.; Самбур Д. В.
ПУЕТ, м. Полтава


ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ДИТЯЧОГО ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ У МАГАЗИНІ «ЄВРОТОП», м. КРЕМЕНЧУК

Взуття є предметом першої необхідності і належить до най¬важливіших товарів народного споживання і в об’ємі спожи¬вання непродовольчих товарів взуття і одяг займають найбільшу питому вагу – більше 40 %.
Дитяче шкіряне взуття призначена насамперед для захисту ніг дітей від несприятливих впливів зовнішнього середовища – холоду, надмірного нагріву, вогкості, пилу, бруду, механічних пошкоджень, а також служить предметом прикраси. До дитячого взуття ставляться особливі вимоги, адже це не лише захист від зовнішнього середовища і комфорт, а й нешкідливість для стопи дитини. Але на жаль на сьогоднішній день рідко можна зустріти якісне взуття та ще й за прийнятною ціною, та навіть якщо взуття дорого коштує – це не означає, що його якість висока. Асортимент і якість дитячого взуття формуються на окремих етапах вироб¬ництва і залежать від виду взуттєвих матеріалів, особливостей технології виробництва.
В Україні нараховується 60 фабрик з чисельністю праців¬ників більше 600 чоловік, близько 200 підприємств з чисельніс¬тю 15–300 працівників, велика кількість дрібних фірм.
Якщо порівняти теперішній обсяг виробництва шкіряного взуття з обсягами виробництва, які були з 1960 до 1990 року, то слід відзначити, що в Україні щорічно вироблялось більше 200 млн пар взуття, що складало 30 % усього виробництва колишнього СРСР Виробництво шкіряного взуття в Україні у 2000 р. (13,5 млн пар) порівняно з 1990 р. (196 млн пар) скоро¬тилося приблизно в 13 разів.
Оцінювання якості взуття проводиться за широкою номенклатурою показників, більшість з яких і умовах торгівлі безпосередньо визначити неможливо. Її можна лише прогнозувати, знаючи властивості застосованих матеріалів і методів сполучення.
Об’єктом дослідження ми обрали ди¬тяче взуття, яке реалізується в взуттєвому магазині «Євротоп», що знаходиться за адресою: Україна, Полтавська обл., м. Кре¬менчук, вул. Леніна. б. 69.
Для дослідження було обране взуття: пінетки, гусарки та дошкільне взуття та хоча асортимент в даному магазині пред¬ставлений невеликим вибором, та невеликий асортимент взуття дуже високої якості.
Дослідження якості дитячого шкіряного взуття оцінюється за різними критеріями: кращі наявні і перспективні зразки, вимоги і побажання споживачів, нуково-обгрунтовані норми. Проте основними є критерії, зафіксовані в нормативних документах.
Стандарти вимагають, щоб взуття виготовлялося за типовою технологією, еталонами-зразками, технічним описом, модельни¬ми паспортами і структурою комплекту деталей, затвердженими в установленому порядку.
При дослідженні якості дитячого шкіряного взуття викорис¬товують такі методи дослідження як соціологічне опитування за анкетою.
Опитування показало, що більшість українських покупців перед купівлею товару, а саме 70 % всіх опитуваних вивчають інформацію про нього, а 30 % – просто роблять покупку не вив¬чаючи ні споживні властивості, ні виробника, ні модні тенденції цього року.
На комфорт дитини звертає 60 % споживачів, що говорить про опіку валасної дитини і лише 15 % звертають свою увагу на фірму виробника. Тобто українському споживачу не важливо хто саме виробник, головне комфорт і цінова політика.
55 % споживачів – це більшість серед всіх опитуваних прагнуть придбати взуття з натуральної шкіри і 10 % опитува¬них погоджуються купувати взяуття з синтетичної шкіри, голов¬не щоб подобалося за зовнішнім вигдядом і було комфортне.
При проведення соціологічного дослідження більшість, а саме 75 % респондентів було опитано жінок і 25 % було опитано чоловіків, що говорить про менше їх бажання здійснювати покупки.
Серед опитуваних споживачів найбільшу частку, а саме 43 % споживачів були у віці від 20 до 30 років, а найменша частка – люди похилого віку, тобто більше 60 років – 15 %.
40 % опитуваних споживачів мають дітей, віком старше 10 років, лише 14 % родини з дітьми до 1 року. Це говорить про те, що більше користується попитом дошкільне взуття.
Відповідно до даних про доходи населення за 2010–2012 ро¬ки було розраховано рівняння регресії, завдяки якому ми мо¬жемо оцінювати потенційний попит на дитяче шкіряне взуття.
Продаж взуття в 2013 році на жаль, зменшиться порівняно з 2012 роком на 1,96 млн грн і становитиме 37,84 млн грн.
Після вивчення асортименту і якості дитячого взуття в магазині «Євротоп», м. Кре¬менчук та проведеня соціологічного опитування можна висловити наступні пропозиції:
 розширити свій асортимент на 20–30 %, за рахунок заклю¬чення контрактів з новими постачальниками;
 проводити серед обслуговуючого персоналу постійні тре¬нінги про взуття: якість, сортність, визначення дефектів тощо. Для того щоб вони могли краще орієнтуватися у сфері своєї діяльності і надавати більш професіональну допомогу спожива¬чам при купівлі товару;
 розширити свій асортимент до 50 % дитячого шкіряного взуття саме вітчизняного виробника. Продукція якого ні чим не поступається за якістю іноземним виробникам, але за ціною менша;
 розширити асортимент на 15 % дитячого шкіряного взуття з натуральної шкіри, оскільки 55 % опитуваних споживачів хотіли б більше придбати продукцію саме з натуральної шкіри, а не з штучної;
 розширити асортимент до 20 % взуття дошкільної групи оскільки 28 % опитуваних в родині мають дітей віком від 3 до 10 років.

Список використаних джерел: 1. Алексеев Н. С. Теоретические основы товароведения непро¬довольственных товаров : учеб. пособие для студентов ВУЗов / Алексеев Н. С. – М. : Экономика, 2001. – 295 с. 2. Байдакова Л. И. Товароведение обувных и пушно-меховых товаров / Байдакова Л. И., Молебна Л. И. – М. : Экономика, 1990. – 351 с. 3. Войнаш Л. Г. Товарознавство непродовольчих товарів : підручник / Войнаш Л. Г. – К. : НМЦ «Укоосвіта», 2004. –532 с. 4. Обувь детская. Общие технические условия : ГОСТ 26165-2003. – [Чинний від 2004-10-01]. – М. : Стандартформ, 2004. – 15 с. – (Межгосударственный стандарт).
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

Посмотреть профиль http://materialtovarzn.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения